hodnocení 5 hvězdiček nejremeslnici.cz

Kontakty

UK - service s.r.o.
Jandova 8, 190 00 Praha 9
IČ: 26184559, DIČ:CZ26184559
bank.spojení : Č.S. a.s.
číslo účtu : 224477369/0800
+420 777 877 407
info@rekonstrukceobjektu.cz
www.rekonstrukceobjektu.cz

Vedená u MS Praha, oddíl C, vložka 77842

Dle § 31 odst. 1 písmene a) - e) zákona č.40/2004 Sb. v platném znění, že společnost není v likvidaci; nebyl na ni v uplynulých 3 letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku; společnost nemá v evidenci daní zachyceny žádné daňové nedoplatky; společnost nebyla pravomocně odsouzena či stíhána pro trestní čin jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání.